تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دبیرخانه


 دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمامی امور مربوط به شورای تخصصی، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد.
1. پیگیری و هماهنگی کلیه امور اجرایی (اداری و دفتری، پشتیبانی و مالی، اطلاع‌رسانی) دبیرخانه
2. پشتیبانی اداری برگزاری جلسات شورا، مجمع مشورتی و سایر جلسات دبیرخانه 
3. مدیریت ارسال و مراسلات و بايگاني مراسلات و گزارشات اداری و مالی 
4. مدیریت امكانات و ملزومات مورد نياز کارکنان دبیرخانه شورا و نظارت بر كليه امور تداركاتي و تجهيزاتي 
5. نظارت بر روند بایگانی اطلاعات و اسناد طبق دستورالعمل های موجود
6. پیگیری تهیه و اجرای نرم افزار علمی استنادی مستندات دبیرخانه شورا
7. مدیریت تماس های تلفنی دفتر و مراجعات و مدیریت زمان‌ ملاقات‌ ها و جلسات‌ دبیر شورا
8. مدیریت تعاملات با دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
9. مدیریت و هماهنگی امور اداری، مالی و پشتیبانی کارکنان و پیگیری امور رفاهی آنان
10. تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ دستورالعمل های اداری برای انجام هماهنگ امور به کارکنان دبیرخانه شورا
11. مدیریت ارجاعات دبیر‌ شورا به‌ واحدها و كاركنان‌ و ارائه‌ گزارش‌هاي‌ مستمر به‌ ایشان 
12. مدیریت هزینه های جاری با استفاده از تنخواه
13. مدیریت امور مالی قراردادهای تحقیقاتی
14. مدیریت تعاملات با رسانه‌ها و بهره‌گیری بهینه از آنها به منظور انعکاس اخبار و گزارش‌های مربوط به شورا
15. مدیریت پایگاه اطلاع رسانی و نشریه تخصصی و خبری شورا 
16. تهيه بولتن های خبری جهت انعکاس اخبار توسعه فرهنگ قرآنی و ارائه گزیده آن به اعضای شورا
17. مدیریت فعالیت‌های نمایشگاهی در موارد لازم
18. مدیریت برگزاری سمینارها و نشست‌های عمومی و تخصصی 
19. مدیریت انتشارات مکتوب و الکترونیک دبیرخانه شورا
20. هماهنگی کلیه امور اجرایی صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
21. تنظیم گزارش عملكرد سالانه صندوق و ارائه آن به رئیس صندوق
22. مدیریت امور جلسات کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات صندوق و سایر جلسات وابسته
23. تنظیم پیش نویس دستورالعمل ها و ساير مصوبات لازم برای فعالیت صندوق
24. تنظیم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرایي فعاليت‌هاي دفتر دبیر شورا