تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضا


1. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (رئيس شوراي تخصصي)
2. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (نایب رئیس جلسه)
3. وزير آموزش و پرورش
4. وزير علوم، تحقيقات و فناوري
5. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  1
6. وزير ورزش و جوانان 2
7. رئیس بنیاد ملی نخبگان 3
8. قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگی 4
9. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها  5
10. رئيس سازمان تبليغات اسلامي
11. رئيس دفتر تبليغات اسلامي
12. رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه
13. رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
14. نماينده شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
15. رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري یا نماینده وی  6
16. نماينده رئيس سازمان صدا و سيما
17. نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
18. نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي  7
19. رئيس جامعة ‌المصطفي ‌العالميه  8
20. 21. 22 سه نفر صاحب‌نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي از ميان شش نفر صاحب‌نظر پيشنهادي اتحاديه تشكل‌هاي مردم‌نهاد قرآني  9
23. 24. 25 سه نفر صاحب‌نظر در امور قرآني به انتخاب و تأييد شوراي تخصصي  10
26. دبیر شورای تخصصی  11
--------------------------------------------------------------------
 1. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/88، بر اساس مصوبه مورخ 24/6/88 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، الحاق این بند را تصويب کرد.
 2. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 734 مورخ 31/2/92، بنا به پيشنهاد مورخ 20/10/91 شوراي توسعه فرهنگ قرآني الحاق این بند را تصويب کرد.
 3. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 734 مورخ 31/2/92، بنا به پيشنهاد مورخ 20/10/91 شوراي توسعه فرهنگ قرآني الحاق این بند را تصويب کرد.
 4. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۹۲ بنا به پيشنهاد مورخ ۱۸/۹/۹۲ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي الحاق این بند را تصويب کرد.
 5. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 664 مورخ 18/3/89، بر اساس مصوبه مورخ 21/2/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق این بند را تصویب کرد.
 6. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 673 مورخ 4/8/89، بر اساس پیشنهاد مورخ 22/4/89 دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، تکمیل این بند را تصویب کرد.
 7. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/88، بر اساس مصوبه مورخ 24/6/88 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، الحاق این بند را تصويب کرد.
 8. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 734 مورخ 31/2/92، بنا به پيشنهاد مورخ 20/10/91 شوراي توسعه فرهنگ قرآني الحاق این بند را تصويب کرد.
 9. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 734 مورخ 31/2/92، بنا به پيشنهاد مورخ 20/10/91 شوراي توسعه فرهنگ قرآني الحاق این بند را تصويب کرد.
 10. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 734 مورخ 31/2/92، بنا به پيشنهاد مورخ 20/10/91 شوراي توسعه فرهنگ قرآني الحاق این بند را تصويب کرد.
 11. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 664 مورخ 18/3/89، بر اساس مصوبه مورخ 21/2/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق این بند را تصویب کرد.