تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهداف


 1- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی، موسسات و گروه‌های فعال غیردولتی در جهت هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی .
2- تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن 
3- تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم
4- ارتقاء التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی
5- - تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور
6- توسعه مهارت های روان خوانی، صحیح خوانی و درک معنای آیات قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان 
7- تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه
8- ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی (نماد سازی و تبلیغات رسانه‌ای و محیطی، محاورات و ...)