تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
پ‍‍ژوهش
نسخه چاپي

پ‍‍ژوهش


اين دفتر با هدف تبيين کليات و شيوه‌نامة تعيين شاخص‌های مطلوب قرآنی برگرفته از کتاب و سنّت تدوين شده است. که در بخش نخست يعنی کليات طرح، عنوان تفصيلی و علمی طرح، هدف و مخاطبان طرح، مفهوم واژة شاخص، مراد از معنی شاخص در اين تحقيق، ضرورت تعيين شاخص‌های نگرش به قرآن کريم...
خط تولید یک طرح پژوهشی، متشکل از سه مرحله تتبع، تحلیل و نگارش است. روش تتبع این طرح، کتابخانه ای است. بدین معنی که در مرحله گردآوری داده ها، منابع تفسیری (به ویژه تفسیر شریف المیزان) مورد توجه بوده است.
مطابق اهداف اولیه، طرح حاضردر ابتدا بطور همزمان بدنبال ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده در مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های فرهنگی و پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود.
در اين پژوهش نخست مراحل شناخت و انس با قرآن كريم از ديدگاه قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت مورد بازكاوي قرار گرفته است سپس قشر بندي‌هاي جامعه از ديدگاه علوم اجتماعي بيان شده، آنگاه نظام نرخ دانش مطلوب قرآني براي هر قشر ترسيم شده است. در بخش
پژوهش‌هاي قرآني در دوران معاصر مثل ساير امور مرتبط، امري است مهجور و مغفول (با توجه به اقتضائات زمان، حجم مسائل و ضرورت‌هاي پيش رو و در قياس با حجم و كيفيت مطالعات صورت گرفته در ساير حوزه‌هاي علمي).
اين پژوهش به روش پيمايشي (زمينه‌ياب) انجام شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق از دو گروه تشكيل مي‌شود.
اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در مقاطع و گروه‌هاي مختلف تحصيلي بوده است.
نتایج نمایش 1-10 (از 11)
 |<  < 1 - 2  >  >|