تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

متن قانون


 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی
 
ماده4ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
بند 115 قانون بودجه 1390 کل کشور
بند 115 - دولت در اجراي منشور توسعة فرهنگ قرآني مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، حداكثر نيم درصد(5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌ استثناء «فصول (1) و (6) و بودجة هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را كسر و به رديف 91-550.000 اضافه نمايد.
این اعتبارات باید در راستای اولویت ها و سیاست های تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.
تبصره 1- حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.
تبصره 2- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را بر عهده دارند.
ردیف 91- 550.000 بودجه 90