تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دستورالعمل سال ۹۰


دستورالعمل اجرایی سیاست ها و اولویت های هزینه اعتبار اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1390
موضوع بند 115 قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب جلسه 12 شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 11/4/90 
شماره ابلاغ: 15024/90/دش- تاریخ ابلاغ: 17/12/90

مقدمه
در اجرای بند 115 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و در جهت تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی، اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و کلیات تقسیم وظایف و مأموریت های قرآنی دستگاه ها، مصوب جلسه اول شورای توسعه فرهنگ قرآنی، «دستورالعمل اجرایی سیاست ها و اولویت های هزینه اعتبار اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1390» به شرح مواد ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 1- سیاست ها
1. ایجاد و تقویت زیرساخت های لازم برای ساماندهی فعالیت های قرآنی، فرهنگ سازی و نظام سازی قرآنی
2. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران و ترویج حفظ، تلاوت و تدبر قرآن کریم در جامعه
3. فرهنگ سازی انس با قرآن در اقشار مختلف جامعه
4. استفاده از روش های تشویقی و داوطلبانه در آموزش و ترویج قرآن کریم
5. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی اثرگذار(معلمان، استادان، پژوهشگران، مدیران، نخبگان و اعضای هیأت علمی)
6. سپردن مسئولیت اجرای برنامه ها بر اساس سوابق موفق مجریان در انجام رسالت ها و مأموریت ها
7. پرهیز از تداخل، تزاحم و تعارض برنامه های دستگاه ها با یکدیگر
8. اولویت دادن به برنامه های ملی و فرادستگاهی
9. تعبیه سازوکارهای نظارت، ارزیابی و ارزشیابی در برنامه ها
10. محوریت طرح مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه های بین المللی
11. توسعه متوازن حوزه های مختلف فعالیت های قرآنی کشور
12. توانمندسازی نهادهای قرآنی مردمی کشور

ماده 2- جدول اولویت های برنامه ای
qourani_90_made2_bojee.png
تبصره 1 - فعالیت های دستگاه ها در ذیل هر یک از برنامه های فوق، بر اساس سیاست های ماده یک، حسب موضوع در کمیسیون های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی بررسی و با تعیین اولویت هر یک، پس از تصویب، به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارسال می شود تا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام گردد.
تبصره 2 – اعتبار ردیف 89 -550000 قانون بودجه 1390، بر اساس جدول مصوب هیأت وزیران، به برنامه های تفصیلی مصوب کمیسیون های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی تخصیص می یابد و هزینه آن در سایر فعالیت-های دستگاه ها ممنوع است.

ماده 3- نظارت
مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای این دستورالعمل و نحوه هزینه کرد اعتبارات و اجرای برنامه ها در دستگاه ها بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.