تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

مطالعات تعیین و تبیین اهداف و سیاست های توسعه فرهنگ قرآنی


 اين طرح در دو مرحله در سال هاي 1381 تا 1385 به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شد. در مرحله اول طرح، مجموعه متون مرتبط با توسعه فرهنگ قرآني از كتاب و سنت همراه با مباني نظري و مفاهيم حوزه فرهنگ گردآوري و سؤالات مورد نیاز برای مصاحبه با صاحب نظران طراحی شد. در مرحله دوم، خلاصه نتایج تحقیق قبلی در اختيار تعدادي از صاحب نظران قرآني و فرهنگي قرار گرفت و با مصاحبه‌ با ایشان، تعاريف و گزاره هاي مورد نظر در اهداف و سياست هاي توسعه فرهنگ قرآني گردآوري و تدوین شد. برخی از سیاست‌های مذکور از قرار زیر است:
- تمركز در سياست گذاري و هماهنگي فعاليت هاي قرآني و عدم تمركز در امور اجرايي
- تشويق مشاركت مردم و هدايت انگيزه‌‌هاي آنان در جهت گسترش فعاليت هاي قرآني
- حمايت‌هاي معنوي و مادي از مراكز و تشكل هاي قرآني مردمي
- آموزش مستمر نيروي انساني ودست اندركاران امور قرآني
- كمك به افزايش توليد سينمايي و هنري با مضامين قرآني و اجراي هنرهاي نمايشي در مراكز آموزشي وكارگري و كارمندي به منظور همگاني كردن فرهنگ قرآني
- تقويت ظرفيت‌هاي پژوهش و نظام آماري و اطلاعاتي براي برنامه‌ريزي و ارزشيابي فعاليت‌های قرآني
- سازماندهي بازار ترويج محصولات فرهنگي‌هنري قرآنی و اصلاح شبكه‌هاي توزيع
- تعيين جايگاه مناسب براي بخش قرآني در نظام بودجه‌ريزي و تعیین اعتبارات ويژه