تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اسناد پشتيبان منشور


اسناد پشتیبان تدوین منشور توسعه فرهنگ قرآنی
با گردآوری و انجام تحقیقات مرتبط با فعالیت های قرآنی؛ همچنین برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در سطح مدیران و کارشناسان ارشد امور قرآنی کشور، ذخیره هایی گرانبها از نتایج تتبع پژوهشگران در این حوزه مشتمل بر پانزده هزار صفحه اسناد و متون علمی و کارشناسی گردآوری شده است که بخش عمده-ای از آن مربوط به مستندسازی مباحث جلسات بوده است. منشور توسعه فرهنگ قرآنی را می توان حاصل بهره مندی از این اسناد دانست. 
عناوین اسناد پشتیبان تدوین منشور توسعه فرهنگ قرآنی در زیر آمده است:
 
تحقیق ها
1-  بررسي وضعيت قرآني دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران
2-  بررسي وضعيت قرآني دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر تبريز
3-  زمينه‌يابي و اعتبارسنجي راهكارهاي ارتقاي قرآني دانشجويان (ميداني- ملي)
4-  تعيين و تبيين اهداف و سياست‌هاي توسعه فرهنگ قرآني (مرحله اول)‌
5-  تعيين و تبيين اهداف و سياست‌هاي كلان توسعه فرهنگ قرآني (مرحله دوم)
6-  شناخت و بررسي راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني كشور
7-  طراحي و ارزيابي مدل‌هاي كلان ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني كشور
8-  تبيين شاخص‌هاي مطلوب قرآني
9-  نيازسنجي آموزشي مشاغل قرآني كشور
10-  روش‌شناسي تدبر قرآن كريم
11-  طراحي برنامه درسي آموزش تدبر قرآن
12-  بررسي تحليل جايگاه قانوني و توانمندي سازمانها و مراكز آموزشي قرآن كريم و ارايه ساختار مطلوب جهت اجراي نهضت قرآن آموزي
13 -بررسي شيوه ها و راهكارهاي عملي تامين منابع غير دولتي و ارتقاي سطح مشاركت عمومي در امور مختلف نهضت قرآن آموزي
14-  بررسي نحوه فراخوان و ايجاد انگيزش عمومي به منظور اجراي طرح نهضت قرآن آموزي
15-  بررسي نظام، برنامه هاي درسي و روشهاي آموزشي قرآن آموزي و ارايه راهكارهاي بهبود وضعيت
16 تحليل و بررسي وضعيت موجود منابع انساني نهضت قرآن آموزي و ارايه راهكارهاي بهينه سازي، توانمند سازي و تامين -منابع انساني

جلسات علمی و کارشناسی
1-كميته هماهنگي و گسترش فعاليت‌هاي قرآني
2-کارگروه بررسی ساختارهای نهادهاي مردمي قرآنی
3-کارگروه تخصصی بررسی ساختارهای تشکیلات قرآنی
4-کارگروه تخصصی هماهنگي رسم‌الخط قرآن کریم
5-کمیسیون پژوهش های قرآنی
6-کارگروه تخصصی طبقه بندی قاریان و معلمان تجربی قرآن
7-کارگروه تخصصی بررسی طرح تشکیل شورای قرآن
8-کارگروه تخصصی تدبیر و فرهنگ‌سازی انس با قرآن کریم
9-مصاحبه با فرهیختگان و اساتید 
10-کارگروه تخصصی آموزش عمومی قرآن
11-گروه مطالعاتی کمیته قرآن
12-کمیسیون بررسی راهکارهای عملی ورود قرآن به دانشگاه
13-کمیسیون فعالیت های قرآنی حوزه و دانشگاه
14-كارگروه جايگاه و نقش قرآن در برنامة پنجم سازندگي
15-کارگروه بررسي و تدوين مواد مرتبط با قرآن در برنامه پنجم
16-کارگروه چشم انداز قرآنی
17-کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های قرآنی
18-کارگروه بررسی زمینه های استقرار شورای توسعه فرهنگ قرآنی
19-کارگروه بررسی جایگاه قرآن در نقشه جامعه علمی کشور
20-همایش بررسی تحقیقات نهضت قرآن آموزی