تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
قوانين و مصوبات > مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی > الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نسخه چاپي

الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی


الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
جلسه شماره 29 | مورخ 1394/12/15
مصوبه شماره 95/6029/دش | مورخ 1395/04/01


الحاق و اصلاح بندهایی از آیین­نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
مصوب جلسه 28 و 29 مورخ 03/11/1394 و 15/12/1394 شورای توسعه فرهنگ قرآنی
تاریخ ابلاغ: 1/4/1395- شماره ابلاغ: 6029/95/دش

در جلسه 28 و 29 شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ 3/11/94 و 15/12/1394 تغییرات زیر در آیین­نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید:

الف الحاق دو تبصره به ماده 9 آیین­ نامه شورا:
تبصره 10 - تغییر در ترکیب کمیسیون­های تخصصی با تصویب شورای تخصصی انجام می­شود.
تبصره 11 - در جلسات کمیسیون­های تخصصی، رئیس (وزیر) و دبیر کمیسیون، دارای حق رأی بوده و حضور بدون حق رأی سایر معاونان وزارتخانه بلامانع است.
 
ب تغییر متن تبصره 4 ماده 9 آیین­نامه شورا:
تبصره 4 - کمیسیون­ها می­توانند عنداللزوم و عندالاقتضا از سایر دستگاه­ها جهت حضور بدون حق رأی در جلسات دعوت کنند.
بر همین اساس دو کلمه «یا عضویت» در ماده 6 نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت­ها و وظایف قرآنی دستگاه­ها (مصوبه جلسه اول شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ 28/7/1388) حذف می­شود.
 
­­­­­­­­ج تغییر در ماده 12 آیین­نامه شورا:
در عنوان و متن ماده 12 آیین­نامه، عبارت «صاحب­نظران امور قرآنی» جایگزین دو عبارت «صاحب­نظران مؤسسات قرآنی مردمی صاحب­نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی» می­شود.
 
د- جایگزینی تبصره زیر، به جای تبصره 4 ماده 3 آیین­نامه شورا:
تبصره 4 در صورت غیبت سه جلسه متوالی هر یک از اعضای شورای تخصصی، غیبت آنان در جلسات بعدی، موجب عدم احتساب عضویت ایشان در نصاب رسمیت جلسات خواهد شد.