تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
بانک آمار
نسخه چاپي

بانک آمار


ميزان آموزش هاي برگزار شده حفظ قرآن كريم مراكز هماهنگي ، توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني
ميزان آموزش هاي برگزار شده ترجمه و مفاهيم قرآن كريم مراكز هماهنگي ، توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني
ميزان آموزش هاي برگزار شده روخواني و روانخواني قرآن كريم مراكز هماهنگي ، توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني
ميزان حمايت از فعاليت هاي آموزشي مراكز قرآني
تعداد نمايشگاه هاي قرآني برگزار شده
تعداد مجوزهاي صادر شده مؤسسات قرآني
تعداد مساجد تحت پوشش طرح خانه هاي نور (مراكز قرآني)
تعداد مساجد تحت پوشش طرح تفسير قرآن
تعداد مساجد تحت پوشش طرح تلاوت نور
تعداد قاريان و گروه هاي تواشيح اعزامي به خارج از كشور